Hjem - Personvern Nyhetsbrev

Personvern Nyhetsbrev

Personopplysninger skal samles inn og behandles i henhold til art. 13 i EU-forskrift 2016/679 for å garantere at databehandling utføres i samsvar med menneskers rettigheter, grunnleggende friheter og verdighet.

1) FORMÅL MED BRUK AV DATA

Informasjonen som er samlet inn fra deg (e-postadresse) skal brukes til å utføre informasjons- og salgsfremmende aktiviteter ved å sende nyhetsbrev om den dataansvarliges produkter. Med brukernes uttrykkelige samtykke kan data behandles også med markedsføringsformål, som for eksempel å sende salgsfremmende materiale på produkter og tjenester som er forskjellige fra de kjøpte, nyheter og kampanjer av Verdant AS.

2) BEHANDLINGSMETODER

Behandlingen av personopplysninger skal utføres enten manuelt og / eller ved bruk av datastyrte systemer på en lovlig og rettferdig måte for å garantere konfidensialitet og sikkerhet under forutsetning av tilstrekkelige logiske, organisatoriske og fysiske tiltak.

3) TILGANG TIL LEVERING AV DATA

Levering av data er valgfri for formålene uttrykt i punkt 1 og er basert på eksplisitt samtykke gitt i den aktuelle delen.

4) KOMMUNIKASJON AV DATA

Kategoriene med personer som har ansvaret for å behandle data for de ovennevnte formålene er de som har ansvaret for å administrere nettstedet, kundeservice, markedsføringsaktiviteter (som det ble gitt samtykke til), IT-systemene, samt tredje selskaper som behandler data på våre vegne (for eksempel som selskaper som tilbyr IT-vedlikeholdstjenester, rederier og transportører, juridiske konsulenter, selskaper som gjennomfører og / eller administrerer kampanjer osv.); data kan kommuniseres til myndighetene som har rett til å motta dem.

5) DATABEHANDLERE

For øyeblikket er databehandleren av dine personlige data Verdant AS for ledelse av kundeservice og sending av informasjon.

For å motta en fullstendig liste over databehandlerne som håndterer dataene dine, vennligst kontakt kundeservice eller send en e-post til følgende adresse post@davines.no

De behandlede personopplysningene skal på ingen måte avsløres for uidentifiserte parter.

6) OVERFØRS UTLAND

Personopplysningene som behandles, skal ikke overføres til utlandet.

7) DATAEMNETS RETTIGHETER (GDPR artikkel 15-22)

Den registrerte kan når som helst benytte seg av retten til:

be om bekreftelse på at deres personlige data eksisterer eller ikke;
innhente informasjon om formålet med behandlingen, kategoriene av personopplysninger, mottakerne eller kategorier av mottakere som personopplysningene har blitt eller vil bli kommunisert til, og, hvor det er mulig, tidsperioden dataene vil bli lagret for.
få rettelse eller sletting av dataene.
få begrensning i behandlingen.
få portabiliteten til dataene, dvs. motta dem fra en dataansvarlig, i et ofte brukt, strukturert format som kan leses av en automatisk enhet, og overføre dem til en annen dataansvarlig uten hindring.
motsette seg behandlingen når som helst, inkludert i tilfelle behandling for direkte markedsføringsformål.
motsette seg en automatisert beslutningsprosess knyttet til enkeltpersoner, inkludert profilering.
inngi et krav til den Norske datatilsynet.

8) DATAKONTROLLER

Datakontrolleren er Verdant AS, post@davines.no

9) DATABESKYTTELSE

Databeskyttelsesoffiser (DPO) er identifisert siden undertegnede selskap behandler data om enkeltpersoner som definert i art. 37 i den europeiske forordningen GDPR 2016/679. 

10) PERIODE FOR OPPBEVARING AV DATA

Dataene som samles inn skal lagres utelukkende for den tiden det tar å levere de etterspurte tjenestene.

Subscribe