France

Vincent Moutault

Det er gjennom frisyring at Vincent uttrykker både seg selv og sin visjon. Ved å dele sin erfaring og sin kunst, prøver han å etablere nye mål og perspektiver.

I tjue år har Vincent eid en vellykket salong i Frankrike. Som designer har han deltatt på flere show og holdt seminarer, først i sitt land og nå over hele verden. Hans visjon er svært redaksjonell og kunstnerisk. Samtidig prøver Vincent alltid å gjøre denne innovative tilnærmingen om til salongarbeid, for å fortsette å føle gleden av å vokse og skape, hver dag.

 

Inspirasjon, sensualitet, kreativitet, sjel, spontanitet og skjønnhet er hans nøkkelord.

gem pages image
gem pages image
gem pages image
gem pages image
gem pages image

Subscribe