gem pages image
gem pages image

Wave of Change

DAVINES FELLESKAP

Et initiativ for å ta vare på havet, organisert av den norske Davines distributøren, i samarbeid med Nordic Ocean Watch.

Wave of Change ble født ut fra en idé av Davines distributør i Norge om å fremme bevissthetgjøring om B Corp verdier og øke bevisstheten om havforurensning. Prosjektet ble utviklet sammen med Nordic Ocean Watch, et miljøkollektiv som jobber for å ta vare på havet.

gem pages image

 

Interessenter

Norges distributør, Verdant. Profesjonelle kunder og sluttkunder.

Results 

4.300 euro ble gitt til Nordic Ocean Watch for å bekjempe
havforurensning i Skandinavia. Og

50 involverte salonger.


gem pages image
gem pages image
gem pages image
gem pages image
gem pages image

Photo Credits: Nordic Ocean Watch

Subscribe